Cấp học

Chuyên mục: Thông báo

Loại tin: Trung học cơ sở

Ngày đăng: 16/04/2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS ARCHIMEDES
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2012 – 2013 
1
 
Từ ngày
8/4  –> 13/4
 

 
 
Ôn tập họ kì các môn: Công nghệ, GDCD, Mĩ thuật,Tin học
 
Ôn tập và thi theo   TKB của môn học
 
2
 
Từ ngày
15/4 –> 20/4

 
Kiểm tra học kì các môn Công nghệ, GDCD, Mĩ thuật, Tin học
Ôn tập học kì các môn địa, Sinh học, Sử, Âm nhạc, TD
Toàn trường nghỉ ngày 19/4 (Giỗ Tổ Hùng Vương)
 
3
 
Từ ngày
22/4 –> 27/4

 
Kiểm tra học kì các môn: địa, Sinh học, Sử, Âm nhạc,Thể dục
Ôn tập học kì các môn: Toán TA, Vật lí, Toán, Văn,Tiếng Anh
 
 
4
 
Từ ngày
29/4 – 4/5

 
Kiểm tra học kì các môn:
Vật lí thứ 5: tiết 5(6A) – tiết 6( 6C)
Toán Tiếng Anh  thứ 6: tiết 1,2( 6A- 6C)
Ôn tập học kì các môn: Toán – Văn – Tiếng Anh, Tiếng Anh NN

 
 
 
HS nghỉ học các ngày: 29/4, 30/4, 1/5

 
 
5
 
Từ ngày
6/5 – 11/5
 

 
Thi Tiếng Anh NN( Theo TKB)
Thi tập trung( có chia phòng) các môn: Toán – Văn – Tiếng Anh
Văn: 7/5( tiết 3- 4)
Toán:  9/5( tiết 1- 2)
Tiếng Anh:  11/5
     ( tiết 3-4)

 

Lưu ý:
- Các môn không thi tập trung: Ôn tập và thi theo thời khóa biểu
- Các môn Vật lí, Toán tiếng anh và các môn thi tập trung: Toán – Văn – Ngoại ngữ  thi theo lịch đã phân công
 
     CHÚC CÁC CON MẠNH KHỎE,
     ÔN TẬP VÀ THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT

Các tin khác