Giới thiệu về cuộc thi Toán học trẻ quốc tế (IMC)

IMC (International Mathematics Contest – Singapore) là cuộc thi Toán quốc tế được tổ chức bởi IMC Union hàng năm, bắt đầu từ 2005 tại Singapore với sự tham gia của hơn 1200 học sinh/năm đến từ 11 nước trên thế giới (Philippines, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Thailand, South Korea, India, Iran, Singapore, China). Năm 2015 là năm đầu tiên Việt Nam đăng ký tham dự và trường Archimedes Academy vinh dự là đơn vị đại diện .IMC (International... See more

IMC (International Mathematics Contest – Singapore) là cuộc thi Toán quốc tế được tổ chức bởi IMC Union hàng năm, bắt đầu từ 2005 tại Singapore với sự tham gia của hơn 1200 học sinh/năm đến từ 11 nước trên thế giới (Philippines, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Thailand, South Korea, India, Iran, Singapore, China). Năm 2015 là năm đầu tiên Việt Nam đăng ký tham dự và trường Archimedes Academy vinh dự là đơn vị đại diện .IMC (International Mathematics Contest – Singapore) là cuộc thi Toán quốc tế được tổ chức bởi IMC Union hàng năm, bắt đầu từ 2005 tại Singapore với sự tham gia của hơn 1200 học sinh/năm đến từ 11 nước trên thế giới (Philippines, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Thailand, South Korea, India, Iran, Singapore, China). Năm 2015 là năm đầu tiên Việt Nam đăng ký tham dự và trường Archimedes Academy vinh dự là đơn vị đại diện