Quý Cha mẹ học sinh kính mến! 

Hệ thống Archimedes School trân trọng gửi tới Quý Cha mẹ học sinh thông tin bảng phí năm học 2020 – 2021, áp dụng cho học sinh nhập học trong năm học này. Thông tin bảng phí các trường trong hệ thống như sau: 

>> [AAPS] BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021 

>> [AASS] BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021 

>> [ADAS] BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Bấm vào tên trường để chuyển tiếp tới thông tin chi tiết)