Vị trí tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng Số lượng Hạn nộp
Hệ thống Giáo dục Archimedes School tuyển dụng nhân sự cho năm học mới 15 15/08/2020 Chi tiết
[AAPS] Tuyển dụng giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Archimedes Academy 5 15/07/2020 Chi tiết
[AS] Tuyển dụng giáo viên Khoa học 3 30/06/2020 Chi tiết
Archimedes School tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông 3 30/07/2020 Chi tiết
[AAPS] Tuyển dụng giáo viên Trường Tiểu học Archimedes Academy 12 31/05/2019 Chi tiết
Archimedes School tuyển dụng nhân viên truyền thông Trường THCS Archimedes Academy 1 31/03/2020 Chi tiết
[AAPS] Tuyển dụng 08 nhân viên Bán trú Trường Tiểu học Archimedes Academy 8 31/03/2020 Chi tiết
Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh tuyển dụng Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 10 30/05/2020 Chi tiết
Tiểu học Archimedes Academy tuyển dụng Giáo viên Trường Tiểu học Archimedes Academy 5 15/07/2020 Chi tiết
THCS Archimedes Academy tuyển dụng Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Archimedes Academy 2 20/03/2020 Chi tiết