Vị trí tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng Số lượng Hạn nộp
Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh tuyển dụng Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 10 30/05/2020 Chi tiết
Tiểu học Archimedes Academy tuyển dụng Giáo viên Trường Tiểu học Archimedes Academy 5 15/07/2020 Chi tiết
THCS Archimedes Academy tuyển dụng Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Archimedes Academy 2 20/03/2020 Chi tiết
Archimedes Đông Anh tuyển dụng GV Vật lí Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 3 29/02/2020 Chi tiết