[AASS] Bảng phí năm học 2020 - 2021

15/12/2019

Trường THCS Archimedes Academy trân trọng gửi tới Quý Cha mẹ học sinh thông tin bảng phí năm học 2020 - 2021 áp dụng cho học sinh nhập học trong năm học này.

I. PHÍ GHI DANH

Dành cho học sinh mới nhập học (01 lần khi vào trường): 3.000.000 VNĐ

II. PHÍ ĐẦU NĂM

 • CSVC: 3.000.000 VNĐ
 • Hoạt động năm: 1.000.000 VNĐ
 • Đồng phục: 3.500.000 VNĐ
 • BHYT; BHTT và các quỹ khác (dự kiến): 1.000.000 VNĐ

III. PHÍ HÀNG THÁNG

Số tiền cần đóng = Học phí (tiền học + bán trú + tiền ăn) + Tiền xe (nếu có)

1. Học phí          

 • Tiền học: Khối 6, 7: 5.000.000 VNĐ; Khối 8, 9: 6.500.000 VNĐ (K9, lớp định hướng nộp thêm 30.000.000 VNĐ/năm)
 • Bán trú: 900.000 VNĐ
 • Tiền ăn: 660.000 VNĐ (30.000 VNĐ/bữa – Không bao gồm phí chăm sóc)

2. Tiền xe

 • Dưới 5 km = 1.300.000 VNĐ (1 chiều 800.000 VNĐ)
 • Từ 5 km trở lên = 1.500.000 VNĐ (1 chiều 1.000.000 VNĐ)
 • Long Biên (2 chiều) = 1.700.000 VNĐ (không có 1 chiều)

3. Câu lạc bộ ngoại khóa: Từ 85.000 – 200.000 VNĐ/ca học

Lưu ý:

 • Học sinh đã nhập học năm học trước: mức học phí như đã thông báo.
 • Đóng phí một học kỳ: giảm 3% tổng học phí phải đóng.
 • Đóng phí cả năm học: giảm 4% tổng học phí phải đóng.
 • Xét ưu đãi học phí cho con AHLLVT hoặc có cha mẹ công tác tại biên giới, biển đảo quân đội.
 • Giảm 5.000.000VNĐ/năm từ học sinh thứ 2 nếu có ACE ruột cùng học tại trường THCS Archimedes Academy (Trung Yên 10, Yên Hoà, Cầu Giấy).