[ADAS] Bảng phí năm học 2020 - 2021

15/12/2019

Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh trân trọng gửi tới Quý Cha mẹ học sinh thông tin bảng phí năm học 2020 – 2021 áp dụng cho học sinh nhập học trong năm học này.

I. PHÍ GHI DANH

Dành cho học sinh mới nhập học (01 lần khi vào trường): 3.000.000 VNĐ

II. PHÍ ĐẦU NĂM

 • CSVC: 3.000.000 VNĐ
 • Hoạt động năm: 1.000.000 VNĐ
 • Đồng phục: 2.500.000 – 3.500.000 VNĐ
 • BHYT; BHTT và các quỹ khác (dự kiến): 1.000.000 VNĐ
 • Sách các loại (dự kiến): 2.000.000 VNĐ

III. PHÍ HÀNG THÁNG

Số tiền cần đóng = Học phí (tiền học + bán trú + tiền ăn) + Tiền xe, Nội trú (nếu có)

1. Học phí          

Tiền học:        

 • Tiểu học: Khối 1; 2: 5.000.000 VNĐ; Khối 3, 4, 5: 6.000.000 VNĐ
 • THCS: Khối 6, 7: 4.000.000 VNĐ; Khối 8, 9: 5.000.000 VNĐ
 • THPT: Khối 10: 5.000.000 VNĐ; Khối 11, 12: 6.000.000 VNĐ

* Lớp nâng cao: thêm 20.000.000 VNĐ/năm

Bán trú: 700.000 VNĐ

Tiền ăn:           

 • Tiểu học: 1.100.000 VNĐ (50.000 VNĐ/ngày – Không bao gồm phí chăm sóc)
 • Trung học: 660.000 VNĐ (30.000 VNĐ/bữa – Không bao gồm phí chăm sóc)

2. Tiền xe

 • Dưới 5 km = 1.300.000 VNĐ (1 chiều 800.000 VNĐ)
 • Từ 5 km trở lên = 1.600.000 VNĐ (1 chiều 1.000.000 VNĐ)
 • Xe 7 chỗ (15A, 15B) = 2.000.000 VNĐ

3. Nội trú: 3.000.000 VNĐ (đã bao gồm tiền lưu trú và tiền ăn sáng, tối)

4. Câu lạc bộ ngoại khóa: Từ 60.000 – 100.000 VNĐ/ca học

ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH NHẬP HỌC NĂM THỨ HAI (2020 - 2021)

KHI ĐÓNG HỌC PHÍ CẢ NĂM (gồm 10 tháng Tiền học + Bán trú + Tiền ăn)

 • Tiểu học: 58.000.000 VNĐ/năm
 • THCS: 48.000.000 VNĐ/năm
 • THPT: 58.000.000 VNĐ/năm -  78.000.000 VNĐ/năm

(Áp dụng 01 NĂM DUY NHẤT và không kèm theo bất cứ ưu đãi nào khác)

Lưu ý:

 • Học sinh đã nhập học năm học trước: ưu đãi học phí như thông báo và CLB ngoại khoá.
 • Đóng phí một học kỳ: giảm 3% tổng học phí phải đóng.
 • Đóng phí cả năm học: giảm 4% tổng học phí phải đóng.
 • Xét ưu đãi học phí cho con AHLLVT hoặc có cha mẹ công tác tại biên giới, biển đảo quân đội.
 • Giảm 5.000.000VNĐ/năm từ học sinh thứ 2 nếu có ACE ruột cùng học tại trường Tiểu Học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh (Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội).