BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

Trường Tiểu học Archimedes Academy: theo dõi TẠI ĐÂY

Trường THCS Archimedes Academy: theo dõi TẠI ĐÂY

Trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh: theo dõi TẠI ĐÂY

- - - - - - - - - 

ƯU ĐÃI PHÍ

  • Đóng phí một học kỳ: giảm 3% tổng học phí phải đóng.
  • Đóng phí cả năm học: giảm 4% tổng học phí phải đóng.
  • Xét ưu đãi học phí cho con AHLLVT hoặc có cha mẹ công tác tại biên giới, biển đảo quân đội.
  • Giảm 5.000.000VNĐ/năm từ học sinh thứ 2 nếu có ACE ruột cùng học tại một điểm trường (Tiểu học Archimedes Academy hoặc THCS Archimedes Academy hoặc Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh)