Vị trí tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng Số lượng Hạn nộp
[AAPS] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN TRÚ THÁNG 11/2020 Trường Tiểu học Archimedes Academy 3 30/11/2020 Chi tiết
[AS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN KHOA HỌC THÁNG 11/2020 3 30/11/2020 Chi tiết
[AS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIN HỌC THÁNG 11/2020 2 30/11/2020 Chi tiết
[AS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÁNG 11/2020 10 30/11/2020 Chi tiết
[AAPS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THÁNG 11/2020 Trường Tiểu học Archimedes Academy 2 30/11/2020 Chi tiết
[AAPS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THÁNG 11/2020 Trường Tiểu học Archimedes Academy 2 30/11/2020 Chi tiết
[ADAS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÁNG 10/2020 Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 10 31/10/2020 Chi tiết
[ADAS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIN HỌC THÁNG 10/2020 Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 2 31/10/2020 Chi tiết
[ADAS] TUYỂN DỤNG GIÁM THỊ THÁNG 10/2020 Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 1 31/10/2020 Chi tiết
[ADAS] TUYỂN DỤNG GIÁO VỤ THÁNG 10/2020 Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 1 31/10/2020 Chi tiết