Hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong trường học

12/02/2020

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, ngày 13/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 406/BGDĐT-GDTC yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 180/MT-VP.

Các nội dung bao gồm các hướng dẫn thực hiện tại nhà trước khi đến trường, tại trường và công tác khử khuẩn tại nhà trường. Những hướng dẫn này dành cho cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhà trường. Dưới đây là các nội dung đã được thể hiện dưới định dạng infographic, do Báo Giáo dục và Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thực hiện. Archimedes School xin đăng tải lại để Quý CMHS, CB-GV-NV và các em HS toàn trường theo dõi và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Tham khảo các văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh tại: 

  1. Cẩm nang 100 câu Hỏi - Đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục 
  2. Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 21/02/2020 v/v hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. 
  3. Công văn số 406/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 13/02/2020 v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại 
  4. Công văn số 180/MT-VP của Bộ Y tế ban hành ngày 12/02/2020 v/v góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học 
  5. Công văn số 566/BYT-DP của Bộ Y tế ban hành ngày 08/02/2020 v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học
  6. Hướng dẫn phân loại người nhiễm, nghi nghiễm hoặc tiếp xúc cùng hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú