Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại cộng đồng

04/10/2021

Khẩu trang có thể giúp giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19 khi mọi người sử dụng rộng rãi tại các địa điểm công cộng. Vì vậy, đeo khẩu trang là một biện pháp hiệu quả giúp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.