Quy chế dân chủ cơ sở trong trường học - Tiểu học Archimedes Academy

16/09/2019

Trường Tiểu học Archimedes Academy báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong trường học - Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ/AAPS ngày 12/9/2019 của Hiệu trưởng trường TH Achimedes Academy

Nội dung chi tiết Quy chế dân chủ xem TẠI ĐÂY

Các biểu mẫu liên quan, xin mời xem tại bài viết: