THÔNG BÁO CẬP NHẬT | 09h00 ngày 29/02/2020

29/02/2020

V/v tiếp tục cho HS nghỉ học đến hết Chủ nhật, ngày 08/3/2020

Thực hiện Công văn số 660/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, học sinh Archimedes School sẽ nghỉ học đến hết Chủ nhật, ngày 08/3/2020.

Trân trọng thông báo để Quý CMHS được biết và chủ động với hoạt động của con. Các hình thức học tập trong tuần tới tiếp tục được thực hiện thông qua các thầy, cô giáo của nhà trường.

Trân trọng!

Lưu ý: Nhà trường liên tục cập nhật các văn bản hướng dẫn chi tiết cùng một số hình ảnh minh hoạ cụ thể về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên website (https://aschool.edu.vn/vi/post/huong-dan-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-covid-19-trong-truong-hoc). Kính đề nghị Quý CMHS phổ biến, khuyến khích các con thực hiện triệt để và nghiêm túc.