THÔNG BÁO CẬP NHẬT | 19h00 ngày 07/03/2020

07/03/2020

V/v tiếp tục cho HS nghỉ học đến hết Chủ nhật, ngày 15/3/2020

Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 07/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, học sinh Archimedes School được nghỉ học đến hết Chủ nhật, ngày 15/3/2020.

Nhà trường trân trọng thông báo để Quý CMHS được biết và chủ động với hoạt động của con. Các hình thức học tập trong tuần tới tiếp tục được thực hiện thông qua các thầy, cô giáo.

Trong thời gian này, Quý CMHS và học sinh vui lòng tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh do các cơ quan chức năng khuyến cáo. Nhà trường đã cập nhật các văn bản hướng dẫn chi tiết cùng một số hình ảnh minh hoạ cụ thể về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên website (https://aschool.edu.vn/vi/post/huong-dan-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-covid-19-trong-truong-hoc). Kính đề nghị Quý CMHS phổ biến và khuyến khích các con thực hiện triệt để, nghiêm túc.

Trân trọng!