Tổng kết các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (khối THPT)

10/10/2021

Với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, môi trường giao lưu học hỏi giữa học sinh, góp phần chuyển tải, tuyên truyền những kiến thức cơ bản về pháp luật đến học sinh; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, sáng tạo tìm hiểu pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của thành phố, địa phương tới cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Nhà trường; phát huy các giá trị cốt lõi Hệ thống Archimedes School hướng đến Trách nhiệm, Học hỏi, Thích nghi; nhà trường đã hưởng ứng tích cực và tổ chức phong phú các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong khối THPT. 

1. Thông tin trên Website, cổng thông tin aschool.edu.vn

Nhà trường phối hợp với Phòng Truyền thông của Hệ thống đăng tải các quy định, hướng dẫn, thông báo, văn bản pháp luật có liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 đã được ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước.

Các thông tin được đăng tải kịp thời, nội dung phong phú về các văn bản quy định, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng về công tác  phòng, chống dịch COVID-19.

 

2. Thông tin trực tiếp qua tin nhắn điện tử

Nhà trường & các Tổ - Khối trưởng, GVCN thông tin kịp thời các quy định, hướng dẫn, thông báo, VBPL quan trọng có liên quan đến tập thể CBNV, GV và Học sinh, các thông báo, hướng dẫn, hoạt động phòng chống dịch COVID-19 mới nhất từ Hệ thống và Nhà trường;

3. Tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở

Nhà trường phối hợp Phòng Truyền thông Hệ thống rà soát, bổ sung các pano, áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở làm việc, học tập.

Các pano, áp phích được treo, dán ở các khu vực bảng tin của nhà trường, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19


4. Tổ chức sinh hoạt lớp & làm bài thu hoạch tìm hiểu về pháp luật phòng, chống dịch COVID – 19

100% GVCN các lớp tổ chức sinh hoạt lớp theo chủ đề: Tìm hiểu về pháp luật phòng, chống dịch COVID – 19, trong đó: GV giới thiệu, hướng dẫn các sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID – 19 của Việt Nam, tổ chức thảo luận về những điều học sinh THPT cần biết và thực hiện trong điều kiện học trực tuyến cũng như trong cuộc sống sinh hoạt gia đình hàng ngày. 100% Học sinh tham gia đầy đủ  thảo luận, chủ động nghiên cứu trên internet theo nhóm và thực hiện theo yêu cầu của GV.

 

Học sinh sau khi tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của GVCN thực hiện bài thu hoạch cá nhân dưới hình thức Bài trắc nghiệm trực tuyến (50 câu). 

Đường link thực hiện: https://forms.gle/EshYmZNeXFxKXnS98

100% học sinh đã tham gia trả lời, hoàn thành bản thu hoạch đúng hạn.

5. Cuộc thi: “Archimedes against COVID-19” – Sáng tạo ấn phẩm thiết kế tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong Nhà trường

Cuộc thi “Archimedes against COVID-19” được tổ chức với mong muốn khuyến khích sự sáng tạo, hiểu biết và thể hiện trách nhiệm với Nhà trường, Bản thân và Xã hội trong mỗi Arcer THPT. Đây là nơi các Arcer có thể cùng nhau nêu lên ý tưởng, quan điểm, tầm nhìn để cùng xây dựng một môi trường, xã hội lành mạnh, an toàn và sẵn sàng cho trạng thái “bình thường mới”. Cuộc thi được phát động từ ngày 04 - 21/10/2021, đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia và nhận được nhiều bài dự thi chất lượng.

Các sản phẩm gửi về đa dạng về hình thức, cũng như nội dung phong phú, ý nghĩa, phản ánh được tinh thần tích cực về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện góc nhìn đa chiều của các bạn học sinh về đại dịch.