Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội

03/06/2021

Ngày 02/6/2021, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1711/UBND-KGVX v/v công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Trường THCS Archimedes Academy xin thông báo tới các Quý CMHS, học sinh một số thông tin chính:

1. Điều chỉnh lịch thi và thời gian làm bài thi theo Kế hoạch đã ban hành kèm QĐ 839/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội (Kế hoạch 839):

2. Cấu trúc và hình thức đề thi

Cấu trúc và hình thức đề thi không thay đổi so với Kế hoạch 839. Mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng được tinh giảm phù hợp với thời gian. Số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn Ngoại ngữ (không chuyên) và Lịch sử (không chuyên) là 30 câu/ đề thi (giảm 10 câu so với Kế hoạch 839), giảm bớt một số câu ở từng phần nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa theo yêu cầu tuyển sinh.

3. Phương án tuyển sinh

Phân loại đối tượng thí sinh thành các nhóm: Nhóm 1 (thí sinh thuộc diện F0, F1), Nhóm 2 (thuộc diện F2, bị cách ly, không đến trường thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19), Nhóm 3: các đối tượng còn lại, được đến điểm thi. Thời gian phân loại đến 17:00 ngày 11/6/2021.

Đối với tuyển sinh vào Lớp 10 THPT công lập không chuyên

- Nhóm 1: Thí sinh sẽ được tuyển thẳng vào trường THPT công lập mà thí sinh đã có nguyện vọng đăng ký dự tuyển theo quy định phù hợp với nơi cư trú. Chỉ tiêu: được bổ sung ngoài chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao của các trường THPT.

- Nhóm 2: Căn cứ điểm xét tuyển theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm TB Toán + Điểm TB Ngữ văn + Điểm TB Ngoại ngữ + Điểm TB Lịch sử + Điểm ưu tiên

Căn cứ nguyện vọng đăng ký dự tuyển và điểm xét tuyển của các thí sinh; căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh; căn cứ tỷ lệ và điểm xét tuyển của thí sinh dự tuyển, các trường THPT xây dựng phương án điểm chuẩn đối với mỗi nhóm đối tượng thí sinh để báo cáo Sở GD-ĐT phê duyệt.

- Nhóm 3: các thí sinh bình thường thì vẫn đến trường thi theo quy định, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đối với tuyển sinh vào Lớp 10 THPT chuyên và Lớp 10 chương trình thí điểm đào tạo song bằng tú tài

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kỳ thi tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên vào đầu học kỳ II năm học 2021 - 2022. Thí sinh nhóm 1, nhóm 2 đã đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT chuyên hoặc lớp 10 chương trình thí điểm đào tạo song bằng tú tài theo quy định được phép đăng ký dự thi bổ sung. Sở GD&ĐT sẽ bổ sung chỉ tiêu cho thí sinh nhóm 1, 2, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu các thí sinh nhóm khác.

3. Phương án đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho kỳ thi

Thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Toàn văn các văn bản hướng dẫn

(Quý CMHS có thể truy cập để xem và tải xuống)

- Văn bản số 1711/UBND-KGVX ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

- Văn bản số 8332/HDLN:YT-GDĐT ngày 01/6/2021 v/v hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Kính chúc Quý CMHS, các con học sinh an toàn, mạnh khỏe và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Trân trọng.