HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Adaptation - Thích nghi
Respect - Tôn trọng
Curiosity - Học hỏi
Excellence - Phấn đấu
Responsibility - Đương đầu

 

ARCHIMEDES SCHOOL

Hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc tế

 
 
 
 
>5.000
HỌC SINH
ĐỐI TÁC CỦA NUSH
 
Học bổng du học Singapore
2 TỶ ĐỒNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Nuôi dưỡng Tài năng
Chinh phục Mục tiêu
Phát triển Toàn diện
Xây dựng Nền tảng
MỤC TIÊU THPT

Lớp Chuẩn AS80% đỗ
Đại học trong nước
Lớp CLC:  100% đỗ
Đại học trong nước, trường TOP 10 
22/05/2024

20/05/2024

17/05/2024
13/05/2024
07/05/2024
04/05/2024
27/04/2024
27/04/2024
25/04/2024
19/04/2024
16/04/2024
15/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
01/04/2024