HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Adaptation - Thích nghi
Respect - Tôn trọng
Curiosity - Học hỏi
Excellence - Phấn đấu
Responsibility - Đương đầu

 

ARCHIMEDES SCHOOL

Hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc tế

 
 
 
 
>5.000
HỌC SINH
ĐỐI TÁC CỦA NUSH
 
Học bổng du học Singapore
2 TỶ ĐỒNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Nuôi dưỡng Tài năng
Chinh phục Mục tiêu
Phát triển Toàn diện
Xây dựng Nền tảng
MỤC TIÊU THPT

Lớp Chuẩn AS80% đỗ
Đại học trong nước
Lớp CLC:  100% đỗ
Đại học trong nước, trường TOP 10 
16/01/2023

14/01/2023

14/01/2023
12/01/2023
12/01/2023
11/01/2023
08/01/2023
04/01/2023
29/12/2022
28/12/2022
17/12/2022
09/12/2022
05/12/2022
30/11/2022
26/11/2022