HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
Adaptation - Thích nghi
Respect - Tôn trọng
Curiosity - Học hỏi
Excellence - Phấn đấu
Responsibility - Đương đầu
ARCHIMEDES SCHOOL

Hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc tế
>6.000
HỌC SINH
ĐỐI TÁC CỦA NUSH
 
Học bổng du học Singapore
2 TỶ ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG


Nuôi dưỡng Tài năng
Chinh phục Mục tiêu
Phát triển Toàn diện
Xây dựng Nền tảng

MỤC TIÊU THPT

Lớp Chuẩn AS:  80% đỗ
Đại học trong nước

Lớp CLC:  100% đỗ
Đại học trong nước, trường TOP 10 
Chúc mừng 06 Arcers xuất sắc giành học bổng NUSH danh giá
20/09/2023

Chúc mừng 06 Arcers xuất sắc giành học bổng NUSH danh giá

Học bổng NUSH toàn phần cho 4 năm học THPT (tương đương 02 tỷ đồng) đã được trao cho 06 Arcers xuất sắc nhất.

Khai mạc giải đấu thể thao Archimedes Cup năm học 2023 - 2024
07/09/2023

Khai mạc giải đấu thể thao Archimedes Cup năm học 2023 - 2024

Năm học mới vừa bắt đầu, Arcers cũng háo hức cho những trận đấu trong Giải đấu thể thao Archimedes Cup năm học 2023 - 2024.

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU