A-Camp

[ADAS.S] Archimedes Summer Clubs - Để mùa hè thêm muôn màu và bổ ích

[ADAS.S] Archimedes Summer Clubs - Để mùa hè thêm muôn màu và bổ ích

Dành cho Học sinh sinh năm 2011 và 2012 trong và ngoài Hệ thống AS từ 01 - 19/7/2024 tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes

13/05/2024
A-Camp 2022: Dành cho Học sinh Tiểu học

A-Camp 2022: Dành cho Học sinh Tiểu học

Chương trình A – CAMP 2022 gồm những khóa học - chơi trực tuyến dành cho tất cả Học sinh từ Mầm non tới Phổ thông trong

24/03/2022