YAS GAMES

YAS GAMES 2023: Thể thao kết nối tuổi trẻ châu Á

YAS GAMES 2023: Thể thao kết nối tuổi trẻ châu Á

Giải thể thao YOUNG ASIAN SPIRIT GAMES (YAS Games) do Archimedes School phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức diễn ra trong

07/07/2023