TUYỂN DỤNG

[AS] Tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng

[AS] Tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng

Để phục vụ cho các hoạt của Nhà trường, Archimedes School cần tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng với thông tin chi tiết

18/05/2023
[AS] Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán

[AS] Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán

Để phục vụ cho các hoạt của Nhà trường, Archimedes School cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán

17/05/2023
[AAPS] Tuyển dụng các vị trí giáo viên

[AAPS] Tuyển dụng các vị trí giáo viên

Để phục vụ cho các hoạt động năm học, Trường Tiểu học Archimedes Academy tuyển dụng: Giáo viên Toán, Giáo viên Tiếng

16/05/2023
TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Để phục vụ cho các hoạt động năm học 2022 - 2023, Hệ thống Archimedes School cần tuyển dụng các vị trí giáo viên và nhân viên.

07/04/2023
[ADAS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

[ADAS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

Để phục vụ cho các hoạt động năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh tuyển dụng (03) GIÁO VIÊN TIẾNG ANH DẠY MẦM NON VÀ (03) GIÁO VIÊN TIẾNG ANH DẠY TIỂU HỌC.

04/08/2022