TUYỂN DỤNG

[AS] Tuyển dụng Chuyên viên Nội dung

[AS] Tuyển dụng Chuyên viên Nội dung

Archimedes School chào đón các ứng viên đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp được học hỏi, phát triển bản thân trong môi trường

10/04/2024
[ADAS] Tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh và Giáo viên Tin học cấp Tiểu học

[ADAS] Tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh và Giáo viên Tin học cấp Tiểu học

Để phục vụ cho các hoạt động năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh cần tuyển dụng các

27/03/2024
[ADAS] Tuyển dụng Giáo viên Âm nhạc cấp Tiểu học

[ADAS] Tuyển dụng Giáo viên Âm nhạc cấp Tiểu học

Để phục vụ cho các hoạt động năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh tuyển dụng vị trí

27/03/2024
[ADAS] Tuyển dụng Giáo viên Tiểu học

[ADAS] Tuyển dụng Giáo viên Tiểu học

Để phục vụ cho các hoạt động năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh tuyển dụng vị trí Giáo viên cấp Tiểu học.

27/03/2024
[AS] Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh sách

[AS] Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh sách

Để phục vụ cho các hoạt của Hệ thống, Archimedes School cần tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh sách. Thông tin chi tiết như sau:

22/11/2023
[AS] Tuyển dụng Trưởng phòng Truyền thông

[AS] Tuyển dụng Trưởng phòng Truyền thông

Để phục vụ cho các hoạt của Hệ thống, Archimedes School cần tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Truyền thông. Thông tin chi tiết như sau...

01/11/2023
[AS] Tuyển dụng Quản lý Trung tâm Dạy thêm

[AS] Tuyển dụng Quản lý Trung tâm Dạy thêm

Archimedes School chào đón các ứng viên đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp được học hỏi, phát triển bản thân trong môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp, với thu nhập hấp dẫn.

10/10/2023
[AS] Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự

[AS] Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự

Archimedes School luôn chào đón những cán bộ – giáo viên – nhân viên có năng lực và mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đánh giá cao sự đổi mới.

28/08/2023
[AS] Tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng

[AS] Tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng

Để phục vụ cho các hoạt của Nhà trường, Archimedes School cần tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng với thông tin chi tiết như sau...

18/05/2023
[AS] Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán

[AS] Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán

Để phục vụ cho các hoạt của Nhà trường, Archimedes School cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán

17/05/2023
[AKIDS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON

[AKIDS] TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON

Trường Mầm non Archimedes Kids luôn chào đón các giáo viên có chuyên môn giỏi, khao khát sự đổi mới và mong muốn được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo.

23/09/2022