Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Hệ thống Archimedes School (AS) xin gửi tới Quý vị thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes

20/02/2023
Chương trình Tổng rà soát kiến thức cấp Tiểu học và Đánh giá năng lực tư duy dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 6, năm học 2023 – 2024

Chương trình Tổng rà soát kiến thức cấp Tiểu học và Đánh giá năng lực tư duy dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 6, năm học 2023 – 2024

Tiếp nối thành công của những năm trước, với mong muốn giúp học sinh có định hướng vào THCS phù hợp, Hệ thống Archimedes

12/01/2023
 LET'S START 2023: Hành trang cho con vào lớp 1

LET'S START 2023: Hành trang cho con vào lớp 1

Kính gửi: Quý Cha mẹ Học sinh! Hệ thống Giáo dục Archimedes School xin trân trọng gửi tới Quý Cha mẹ Học sinh thông tin Chương

09/11/2022