ARCERS HANDBOOK

03/04/2024

  Chào mừng Quý vị đến với ARCERS HANDBOOK của Archimedes School!

  Cuốn sổ tay này được thiết kế để cung cấp một nguồn thông tin toàn diện về trường học của con em Quý vị, từ việc giới thiệu về trường và sứ mệnh giáo dục đến các quy định và biểu mẫu thiết yếu.

  Tài liệu được chia thành các phần riêng biệt để dễ dàng tìm kiếm thông tin.

  Arcers handbook là công cụ quan trọng để Quý vị hiểu rõ hơn về trường học và tham gia có hiệu quả vào quá trình giáo dục học sinh. Kính mời Quý vị cùng theo dõi.

  LIÊN HỆ TUYỂN SINH

  Bài viết liên quan